مدیر عامل باشگاه ورزشی شهرداری کاشان: درخواست تیم داری شهرداری کاشان روی میز شورا قرار گرفت مدیر عامل باشگاه ورزشی شهرداری کاشان گفت: درخواست تیم داری شهرداری کاشان به شورای شهر کاشان تحویل شد.
 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۴ تير ساعت 0 و 0 دقیقه

مدیر عامل باشگاه ورزشی شهرداری کاشان گفت: درخواست تیم داری شهرداری کاشان به شورای شهر کاشان تحویل شد.

 به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، احمد شاه بالایی با اشاره به اینکه در خصوص تیم داری شهرداری کاشان با شورای شهر مکاتبه شده است، بیان کرد:  مکاتبه  تیم داری باشگاه ورزشی شهرداری کاشان در سه رشته بسکتبال، هندبال و فوتبال به کمیسیون فرهنگی شورای شهر کاشان ارجاع شده است.

 وی با بیان اینکه پس از انجام دفاعیات مدیریت باشگاه در کمیسیون ، لایحه تیم داری به صحن علنی بر می گردد، تصریح کرد: به واسطه تیم داری درسال گذشته وپرشدن این رديف ضرورت دارد بودجه ایی درخصوص تیم داری در فصل جديد به اين ردیف اختصاص داده شود.

  مدیر عامل باشگاه ورزشی شهرداری کاشان تاکید کرد تا زمانی که  مجوز برای فعالیت باشگاه صادر نشود هیچگونه خبری در این خصوص از جانب کادر فنی، مربیان و بازیکنان تیم های مختلف وجاحت قانونی ندارد.